Intel SSD-Toolbox 3.4.6.400

Intel SSD-Toolbox 3.4.6.400

Intel Corporation - 73,6MB - Freeware - ra khỏi 12 phiếu
5 Stars User Rating

The Intel® Solid State Drive Toolbox (Intel® SSD Toolbox) is drive management software that allows you to:

 • View current drive information for Intel® Solid State Drives (Intel® SSDs), including:

  • Model number, capacity and firmware version
  • Drive health
  • Estimated drive life remaining
  • S.M.A.R.T. attributes (also available for hard disk drives and non-Intel SSDs)
  • Identify device information (also available for hard disk drives and non-Intel SSDs)

 • Optimize Intel SSD performance using Trim functionality
 • Optimize Intel SSD performance in RAID 0 using Trim functionality Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 11.0 or greater.

Note: Trim on RAID 0 is not supported on Windows 8*, Windows 8.1*, Windows® 10 or Windows Server 2012*

 • Obtain proactive notifications of new Intel SSD Toolbox software versions for Windows 7*, Windows 8/8.1, and Windows 10 systems
 • Update the firmware on supported Intel SSDs
 • Run quick, full diagnostic scans to test read and write functionality
 • Check and tune system settings for optimal performance, power efficiency, and endurance
 • View system information and hardware configuration, such as central processing unit (CPU), chipset, controller name, and driver versions
 • Run Secure Erase on a secondary Intel SSD

Note: Secure Erase functionality is blocked by the Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10 operating systems

Tổng quan

Intel SSD-Toolbox là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel SSD-Toolbox là 3.4.6.400, phát hành vào ngày 08/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 3.4.6.400, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Intel SSD-Toolbox yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 73,6MB.

Người sử dụng của Intel SSD-Toolbox đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel SSD-Toolbox!

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có Intel SSD-Toolbox cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại